38+ sitater om kraft fra Shakespeare og litteratur

Ideen om makt er forskjellig i henhold til perspektiv.

Det er en utbredt oppfatning at besittelse av makt ofte korrumperer mennesker. Makten i seg selv har ikke evnen til å korrupte, men det er motivet som fungerer som det rette prinsippet.

Har du noen gang følt deg svak og maktesløs? Det er fordi kraft kommer fra tro og tro på selvet. Når vi mister selvtilliten og troen på oss selv, blir vi svake. Man må vite hvordan man holder makten og hvordan man bruker den riktig. Makt kan brukes konstruktivt slik Abraham Lincoln, Mahatma Gandhi, Mother Teresa og mange andre gjorde det. Imidlertid kan makt vise seg å være svært ødeleggende hvis den ikke legges i de riktige hendene. Dette kan vi se når vi blar om i historien. Ulike diktaturer er eksempler på dette – med all styringskraft fremmet de masseslakt og folkemord. Det sier seg selv at makt er et våpen som må brukes klokt, da det enten kan ta en til store suksesshøyder eller vise seg å være årsaken til at de går til grunne. Sjekk ut disse svært motiverende kraftsitatene, Machiavelli-sitatene om makt, kraftsitatene fra litteraturen for å øke din tro og selvtillit.

Hvis du elsker disse kraftsitatene, sjekk også ut Shakespeare sitater om døden og 'Hamlet' hevnsitater.

Kjente kraftsitater

Disse berømte kraftsitatene er kuratert fra hele verden - fra sider med litteratur som Shakespeares "Macbeth", fra historie, vitenskap og filosofi. Så les disse kraftsitatene for å forstå den virkelige essensen av makt.

1. «Makt er ikke et middel; det er en slutt."

- George Orwell.

2. "Den som ønsker å bli adlydt, må vite hvordan han skal kommandere."

- Niccolo Machiavelli.

3. "Målet til en mann er hva han gjør med makt."

– Platon.

4. "Hvis du vil finne ut hva en mann er til bunns, gi ham makt. Enhver mann tåler motgang - bare en stor mann tåler velstand. Det er Abraham Lincolns ære at han aldri misbrukte makt bare på barmhjertighetens side.»

— Robert Ingersoll.

5. "Stjerner, skjul ildene dine, la ikke lys se mine svarte og dype begjær."

- Shakespeare, 'Macbeth'.

6. "Rettferdighet og makt må bringes sammen, slik at det som er rettferdig kan være mektig, og det som er mektig kan være rettferdig."

- Blaise Pascal.

7. "Det er den overmenneskelige kraften... evnen til å påvirke og forme livene til mennesker."

- Shaun King.

8. "Vi har alle kraften inni oss, til å gjøre noe ut av oss selv, det er svært få som tror det."

– Nikki Rowe.

9. "Aldri ble noe stort oppnådd uten fare."

- Niccolo Machiavelli.

10. "Når du går inn i tillits- og maktposisjoner, drøm litt før du tenker."

Toni Morrison.

11. "Jeg vet ikke hva som skremmer meg mer, kraften som knuser oss, eller vår uendelige evne til å tåle det."

– Gregory David Roberts.

12. «Løven kan ikke beskytte seg mot feller, og reven kan ikke forsvare seg mot ulv. Man må derfor være en rev for å gjenkjenne feller, og en løve for å skremme ulver.»

– Niccolo Machiavelli.

13. "Og selv om jeg med bare ansikts kraft kunne feie ham fra mitt syn og be om at min vilje tilkjennegi det, likevel må ikke, For visse venner som er både hans og mine, hvis kjærlighet jeg ikke kan slippe, men jamre hans falle."

- Shakespeare, 'Macbeth'.

14. "Å gjenkjenne makt i en annen reduserer ikke din egen."

– Joss Whedon.

15. "Sannheten er mektig og den seier."

- Sojourner Truth.

16. "Undervurder aldri kraften til drømmer og påvirkningen fra den menneskelige ånd. Vi er alle like i denne forestillingen: Potensialet for storhet bor i hver enkelt av oss.»

– Wilma Rudolph.

17. "Ubegrenset makt korrumperer eieren."

- William Pitt.

18. "Maktens objekt er makt."

- George Orwell.

19. "Det er ikke titler som hedrer menn, men menn som hedrer titler."

– Niccolo Machiavelli.

20. «Å mestre andre er styrke. Å mestre deg selv er sann kraft."

- Lao Tzu.

Sitater om kunnskap er makt

Kraftsitater er inspirerende.

Les gjennom disse kraftsitatene for å vite om kraften kunnskapen har.

21. "Kunnskap er den mest demokratiske maktkilden."

- Alvin Toffler.

22. "Kunnskap fjerner mørke, spenning og tvil; for disse kan ikke eksistere der kunnskap er... I kunnskap er det makt."

- Joseph Smith, Jr.

23. "Jeg vil bare ha strøm så jeg kan få bøker."

― Eliezer Yudkowsky, 'Harry Potter and the Methods of Rationality'.

24. «Vitenskapen gir mennesket kunnskap som er makt; religion gir mennesket visdom som er kontroll."

– Martin Luther.

25. "Et sinn som strekkes av en ny opplevelse kan aldri gå tilbake til sine gamle dimensjoner."

– Oliver Wendell Holmes Jr.

26. "Når du vet bedre, gjør du det bedre."

- Maya Angelou.

27. "Ikke undervurder kraften til et sinn som er påfunnet."

– Miya Yamanouchi.

28. "Selværbødighet, selverkjennelse, selvkontroll; disse tre alene fører en til suveren makt."

- Alfred Lord Tennyson.

29. "Det er min indre overbevisning at vitenskapens utvikling i hovedsak søker å tilfredsstille lengselen etter ren kunnskap."

- Albert Einstein.

Lincoln-sitater om kraft som er svært inspirerende

Abraham Lincoln er det beste eksemplet på godt lederskap. Disse kraftsitatene vil fortelle om ideene som Lincoln hadde mens han brukte makten som ble betrodd ham.

30. "Du kan ikke unnslippe morgendagens ansvar ved å unngå det i dag."

-Abraham Lincoln.

31. "Nasjonen har passert sine farer, og er fri, velstående og mektig."

-Abraham Lincoln.

32. "Nesten alle menn tåler motgang, men hvis du vil teste en manns karakter, gi ham kraft."

-Abraham Lincoln.

33. "De som har lidd av uholdenhet personlig, og har reformert, er de kraftigste og mest effektive instrumentene for å presse reformasjonen til endelig suksess."

-Abraham Lincoln.

34. «Alle mennesker hvor som helst, som er tilbøyelige og har makt, har rett til å reise seg og riste av seg den eksisterende regjeringen og danne en ny som passer dem bedre. Dette er en høyst verdifull – en høyst hellig rettighet – en rettighet som vi håper og tror er å frigjøre verden.»

-Abraham Lincoln.

Sitater om kraften til ord

Power sitater er opplysende.

Det sies med rette at ord er de dødeligste av våpen, og disse kraftsitatene beviser hvorfor de er det.

35. "Hvis vi forsto kraften i tankene våre, ville vi voktet dem nærmere... I våre tanker og ord skaper vi våre egne svakheter og våre egne styrker."

- Betty Eadie.

36. «Tale har makt. Ord blekner ikke. Det som starter som en lyd, ender i en gjerning."

- Abraham Joshua Herschel.

37. "Makt er den mest overbevisende retorikken."

- Friedrich Schiller.

38. «Dine ord er veldig sterke og det du sier betyr noe; hold dem positive og sterke.»

– Farshad Asl.

39. «Jeg vet ingenting i verden som har så mye makt som et ord. Noen ganger skriver jeg en, og jeg ser på den, til den begynner å skinne.»

- Emily Dickinson.

40. "Ord har energi og kraft med evnen til å hjelpe, helbrede, hindre, såre, skade, ydmyke og ydmyke."

- Yehuda Berg.

41. "Når hele verden er stille, blir til og med én stemme mektig."

- Malala Yousafzai.

42. "Et ord etter et ord etter et ord er makt."

- Margaret Atwood.

43. "Makt er et ord vi ikke forstår betydningen av."

— Leo Tolstoj, 'Krig og fred'.

44. "Hev ordene dine, ikke stemmen din. Det er regn som får blomster, ikke torden."

- Rumi.

Her på Kidadl har vi nøye laget mange interessante familievennlige sitater som alle kan glede seg over! Hvis du likte våre forslag til kraftangivelser, hvorfor ikke ta en titt på sitater om individualitet eller sitater om dumhet.